Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I ALLERØD SKIKLUB

Torsdag den 22. Februar 2024 kl. 19:30 afholdes ordinær generalforsamling hos formanden – Kirkeltevej 35; 3450 Allerød

Ifølge foreningens vedtægter, skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
  4. Fastsættelse af kontingent til foreningen
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
  8. Eventuelt

I relation til punkt 6 bemærkes, at bestyrelsens medlemmer er valgt for to år.

Klubben er meget åben over for alle forslag, og en væsentlig del af generalforsamlingen vil være centreret om en fastlæggelse af, hvilke tiltag klubben skal kaste sig over. Samtidig er generalforsamlingen en god mulighed for at møde andre medlemmer. Alle er derfor mere end velkomne til at deltage.

/Bestyrelsen